Παράταση της έκθεσης «Ανδρέας Βουρλούμης, ο Αττικός»