Παράταση αναστολής λειτουργίας της ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρατείνει την αναστολή της λειτουργίας της για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας μέχρι νεωτέρας. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της ΕΒΕ.

Το κοινό δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι υπηρεσιών, με απομακρυσμένη πρόσβαση:

 • της υπηρεσίας απόδοσης αριθμών ISBN-ISSN-ISMN (https://isbn.nlg.gr/),
 • του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου (http://ereading.nlg.gr/),
 • της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών (http://digitalcollections.nlg.gr/),
 • των ηλεκτρονικών πηγών (http://search.nlg.gr/),
 • των ψηφιοποιημένων εφημερίδων (http://efimeris.nlg.gr/).
 • Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

  #μένουμεστοσπίτι κι απολαμβάνουμε!

  Suspension of Operations Extended

  The National Library of Greece is extending the suspension of all operations due to Public Health considerations, enforcing precautionary measures until further notice. Administrative and financial services will continue to operate with minimum personnel.

  Τhe return date of checked out items is extended until NLG resumes its operation.

  You can remotely access the following services:

 • our ISBN-ISSN-ISMN assign number service (https://isbn.nlg.gr/),
 • our E-Reading Room (http://ereading.nlg.gr/),
 • our Digital Collections Platform (http://digitalcollections.nlg.gr/),
 • our Electronic Resources (http://search.nlg.gr/),
 • Digitized Newspapers (http://efimeris.nlg.gr/).
 • Thank you for your understanding. You can enjoy while #stayinghome!