Νέα

Αποτελέσματα 52
p. 2/6

Ιούνιος

18 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Βαλλιανείου Μεγάρου

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Βαλλιανείου Μεγάρου είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
17 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συγκεκριμένων Προσόντων και Ειδικοτήτων για Απόσπαση στην ΚΥ των ΓΑΚ και στην ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και …

Περισσότερα
16 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια υλικών ευπρεπισμού και καθαριότητας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση για προμήθεια υλικών ευπρεπισμού και καθαριότητας είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
14 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
11 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Μετεγκατάσταση κεντρικών υπολογιστικών υποδομών

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης κεντρικών υπολογιστικών υποδομών σε ικριώματα της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Μάιος

31 5 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Προκήρυξη

Διακήρυξη: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού …

Περισσότερα

Ιανουάριος

12 1 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 8023/31-12-2020, για την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το βιβλιογραφικό πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκέμβριος

31 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Προκήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
11 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στην πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 7364/08-12-2020, για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
08 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών σε κτήρια της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
p. 2/6
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ