Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης συστήματος ISBN, ISSN και ISMN

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες συντήρησης του συστήματος ISBN, ISSN και ISMN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

H διαδικτυακή εφαρμογή του Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN  είναι πλέον προσβάσιμη σε όλους και οι ψηφιακές υπηρεσίες του στη διάθεση του κοινού.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.