“Ο πραγματοποιός της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος”