Λειτουργία ΕΒΕ Κατά την Περίοδο των Εορτών

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις ημέρες 24 και 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα λειτουργεί έως τις 13:00.