Λειτουργία Αναγνωστηρίου Εφημερίδων ΕΒΕ κατά τον Αύγουστο