«Κτίζοντας ορολογικούς πόρους στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: συν-δημιουργώντας ορολογική πολιτική»

Με την ανακοίνωση Κτίζοντας ορολογικούς πόρους στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: συν-δημιουργώντας ορολογική πολιτική και συγγραφείς τη Δρ Άννα Μάστορα, βιβλιοθηκονόμο, και την Αγγελική Δημητρομανωλάκη, φιλόλογο – γλωσσολόγο, συμμετείχε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο 13ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν αρχές, μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.

Δεδομένου του θεσμικού της ρόλου, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εκτός από έναν βασικό φορέα διαχείρισης ορολογίας αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης ορολογικών πόρων. Στην ανακοίνωση αποτυπώνεται η ορολογική εργασία που εκπονείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και αφορά στον ορολογικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση ορολογικών πόρων που αναπτύχθηκαν σε πιλοτικό στάδιο, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ορολογικής πολιτικής.

Η ανταπόκριση των συνέδρων στην ανακοίνωση ήταν θετική, ενώ αναγνωρίστηκε η αξία της μεθόδου που ακολουθείται, καθώς και η ανάγκη κάλυψης από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ορολογικών αναγκών για το σύνολο των ελληνικών βιβλιοθηκών. Η συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο συνέδριο ενισχύει τις συνεργασίες της με φορείς και πρόσωπα στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο και συμβάλλει στη διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων.