Η συλλογή του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου μεγαλώνει

Συνεχίζουμε να #μένουμεσπίτι και να #διαβάζουμεστοσπίτι. Οι Εκδόσεις Πατάκη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Αναγνωστικού Κοινού, παραχωρούν δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 10 άδειες παράλληλου δανεισμού ενός επιλεγμένου καταλόγου 100 λογοτεχνικών e-books για παιδιά και έφηβους αναγνώστες και 2 e-books για ενήλικες, εκ των οποίων τα 35 προστίθενται για πρώτη φορά στη συλλογή του Η.Α. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης περισσότερων χρηστών της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου έχει μειωθεί η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών τίτλων για κάθε χρήστη από τρεις σε έναν, η δυνατότητα κράτησης ηλεκτρονικών τίτλων από δύο σε έναν, καθώς και ο χρόνος δανεισμού και ανανέωσης δανεισμού από 20 ημέρες σε 15.