Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων της EBE | Ανακοίνωση