Εργασίες έκτακτης και τακτικής συντήρησης του συστημικού Λογισμικού των Διακομιστών της ΕΒΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω εργασιών έκτακτης και τακτικής συντήρησης του συστημικού Λογισμικού των Διακομιστών της ΕΒΕ για το διάστημα 7/10/2019 -13/10/2019, θα επηρεαστεί το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΒΕ και θα προκύψουν τμηματικές διακοπές της λειτουργίας τους.