Ενημέρωση κοινού για το ωράριο λειτουργίας της ΕΒΕ στις 31/12/2018