Δημόσιος Λόγος και Αμφισβήτηση σε Περίοδο Κρίσης

Το ΚΕΣ, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και με την υποστήριξη του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα, οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Δημόσιος Λόγος και Αμφισβήτηση σε Περίοδο Κρίσης».

Ομιλητές/τριες: Νικόλας Πρεβελάκης, Παύλος Κόντος, Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://greece.chs.harvard.edu/events-series/may-2022