Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών