Διευκρινίσεις πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών

Οι διευκρινίσεις που αφορούν στην πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 7364/08-12-2020, για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.