Διευκρινίσεις πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών