Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.