Διακήρυξη: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ