Διακήρυξη: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Φύλαξης, καθώς και στην Περίληψη Διακύρυξης Διαγωνισμού Φύλαξης, στα Σχετικά Αρχεία.