"Αθηναϊκή Τριλογία: Κειμήλια, μικρές ιστορίες από την Ευρώπη"