Ανδρέας Βουρλούμης: Αναδρομική έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη