Αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN

Στις 07/01/2019 ξεκινά η λειτουργία της αναβαθμισμένης διαδικτυακής εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της παροχής υπηρεσιών ISBN/ISSN/ISMN οι Εκδοτικοί Οίκοι και οι Αυτοεκδότες καλούνται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασής τους στο νέο περιβάλλον της ΕΒΕ. Αναλυτικότερα:

  1. Οι Εκδοτικοί Οίκοι και οι Αυτοεκδότες ορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο (ή περισσότερα) εκπροσώπησής τους, το οποίο εγγράφεται ως πιστοποιημένος χρήστης στο Σύστημα Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΒΕ (Single Sign On, SSO).
  2. Το φυσικό πρόσωπο (ή περισσότερα) συνδέεται με τους παλιούς κωδικούς του Εκδοτικού Οίκου/Αυτοεκδότη εντός της νέας πλατφόρμας του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN της ΕΒΕ και από το κεντρικό προφίλ του λογαριασμού του υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εκπροσώπησης των Εκδοτικών Οίκων ή των Αυτοεκδοτών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων στοιχείων τους.

Υπογραμμίζεται ότι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί μέσω του Συστήματος Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών (SSO) της ΕΒΕ δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός Εκδότες ενώ, ταυτόχρονα, ένας Εκδότης θα έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα.

Η εφαρμογή του Συστήματος Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών (SSO) εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» που εκπονείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού με τη σταδιακή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, η πρόσβαση των ήδη εγγεγραμμένων Εκδοτικών Οίκων ή Αυτοεκδοτών στις υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN με τη χρήση των παλαιών ονομάτων και κωδικών θα είναι εφικτή για έναν περιορισμένο αριθμό συνδέσεων ανά Εκδοτικό Οίκο/Αυτοεκδότη (10 φορές) εντός ενός περιορισμένου χρονικού διαστήματος (1 έτος). Με την πραγματοποίηση των 10 συνδέσεων ή/και το πέρας του ενός έτους, κάθε Εκδοτικός Οίκος και Αυτοεκδότης υποχρεούται πλέον να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασής του στο νέο περιβάλλον, προκειμένου να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN.

Εκδοτικοί Οίκοι και Αυτοεκδότες που εγγράφονται για πρώτη φορά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία όπως αυτή είναι διαθέσιμη στο κεντρικό μενού του συστήματος διαδικτυακής διαχείρισης εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 04-07/01/2019 η εφαρμογή του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN δε θα είναι διαθέσιμη λόγω της διαδικασίας αναβάθμισης.

Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Ενιαίο Σύστημα Ταυτοποίησης (SSO) πραγματοποιείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://register.nlg.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης χρήστη στην ΕΒΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.