Αναστολή υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10.3.2020), η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αναστέλλει τις υπηρεσίες της (αναγνωστήρια, αίθουσες κοινόχρηστων Η/Υ και εν γένει κάθε χώρο συνάθροισης κοινού) για το αναγνωστικό κοινό και τους επισκέπτες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από 11.3.2020 έως 24.3.2020.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων παρατείνεται έως τις 26.3.2020.

We would like to inform you that, complying with the 783b Act of the Greek Government, the National Library of Greece is suspending all services for the public that involve physical presence at its premises at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center from 11.03.2020 until 24.03.2020.

In addition, the return date of checked out items is extended to the 26th of March 2020.