Αναστολή λειτουργίας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 18149 (ΦΕΚ855/Β/13-3-2020) απόφασης αναστέλλει τη λειτουργία της για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14/3/2020 έως και 27/3/2020. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

Το κοινό δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι υπηρεσιών, με απομακρυσμένη πρόσβαση:

 • της υπηρεσίας απόδοσης αριθμών ISBN-ISSN-ISMN (https://isbn.nlg.gr/),
 • του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου (http://ereading.nlg.gr/),
 • της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών (http://digitalcollections.nlg.gr/),
 • των ηλεκτρονικών πηγών (http://search.nlg.gr/),
 • των ψηφιοποιημένων εφημερίδων (http://efimeris.nlg.gr/).
 • Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

  #μένουμεστοσπίτι κι απολαμβάνουμε!

  Suspension of Operations

  The National Library of Greece, according to the Δ1α/ΓΠοικ 18149 (ΦΕΚ855/Β/13-3-2020) Act, is suspending all operations due to Public Health considerations, enforcing precautionary measures, from 14/3/2020 until 27/3/2020. Administrative and financial services will continue to operate with minimum personnel.

  You can remotely access the following services:

 • our ISBN-ISSN-ISMN assign number service (https://isbn.nlg.gr/),
 • our E-Reading Room (http://ereading.nlg.gr/),
 • our Digital Collections Platform (http://digitalcollections.nlg.gr/),
 • our Electronic Resources (http://search.nlg.gr/),
 • Digitized Newspapers (http://efimeris.nlg.gr/).
 • Thank you for your understanding. You can enjoy while #stayinghome!