Αναστολή Λειτουργίας Υπηρεσιών ΕΒΕ

Αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:
  • οι υπηρεσίες δανεισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) τεκμηρίων
  • η έκδοση ταυτότητας Αναγνώστη
  • η ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων (http://efimeris.nlg.gr/)
  • ο δημόσιος κατάλογος (https://catalogue.nlg.gr/)
για το χρονικό διάστημα 29 έως και 30 Ιουνίου 2020 λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών.