Αναστολή λειτουργίας Αναγνωστηρίου Εφημερίδων ΕΒΕ

Ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό ότι το Αναγνωστήριο Εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Βαλλιάνειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 32) θα παραμείνει κλειστό έως τις 20/10/2019.

We would like to inform you that the Newspapers Reading Room of the National Library of Greece at 32 Panepistimiou Str. Athens (Vallianeio Megaro), will remain closed to the public until 20/10/2019.