Ανανέωση Πιστοποίησης ISO 9001:2015 για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Έναν χρόνο μετά την πιστοποίησή της από την BQC για το πρότυπο ISO 9001:2015 στο πεδίο των δραστηριοτήτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και της Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης. Η ανανέωση του πιστοποιητικού του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποδεικνύει σε μια περίοδο ιστορικής σημασίας τη δέσμευση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για συνεχή βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς όλους.