Ανανέωση Πιστοποίησης ISO 9001:2015 για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την πιστοποίησή της το 2017 από την BQC για το πρότυπο ISO 9001:2015 στο πεδίο των δραστηριοτήτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και της Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης.

Τόσο η δέσμευση για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς όλους, όσο και η προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.