Αναγνωστήριο Εφημερίδων - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό ότι το Αναγνωστήριο Εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Βαλλιάνειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 32) εξυπηρετεί προσωρινά αιτήματα χρηστών μόνο κατόπιν επικοινωνίας και προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος www.nlg.gr ή τηλεφωνικώς 210-3382504.

ANNOUNCEMENT

We kindly inform our readers that the Newspapers Reading Room of the National Library of Greece (Vallianeio building, 32 Panepistimiou Str, Athens) will temporarily serve the users’ requests only after previous communication. For more information please visit the site of the National Library of Greece www.nlg.gr or contact us on the following phone number 210-3382504.