200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Προετοιμασία τεκμηρίων από το Εργαστήριο Συντήρησης Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης παρουσιάζει τη δράση με τίτλο «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Προετοιμασία τεκμηρίων από το Εργαστήριο Συντήρησης Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία, μέσα από τέσσερις διαδοχικές ξεναγήσεις, να επισκεφτεί το Εργαστήριο Συντήρησης Συλλογών της ΕΒΕ, να μυηθεί στη διαδικασία συντήρησης των τεκμηρίων και να ενημερωθεί για τις διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από την προετοιμασία των εκθέσεων που αναλαμβάνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με αφορμή τον εορτασμό για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν μέρος της προετοιμασίας αυτής που περιλαμβάνει τη συντήρηση των έργων που πρόκειται να εκτεθούν, την τοποθέτησή τους σε πασπαρτού και κορνίζες όταν πρόκειται για έργα τέχνης ή αρχειακό υλικό, καθώς επίσης και την επιλογή του τρόπου έκθεσης των βιβλίων.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή στην αντίστοιχη φόρμα: 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00

Κατά την είσοδό σας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα ζητηθεί για όλους τους συμμετέχοντες άνω των 12 ετών:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  • βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης ή
  • πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα παραμονής σας στους χώρους της ΕΒΕ.