Ευρωπαϊκά Προγράμματα

English – EN

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συντονίζει και συμμετέχει ενεργά σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά έργα που προωθούν την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μέσα από τα έργα αυτά επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη, η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, η καλλιέργεια κοινοτήτων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς καθώς και η σύνδεση των μελών του προσωπικού τους και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ τους σε διεθνές επίπεδο.
p. 1/1
  • 1
|
=
01

Διαπίστευση Εrasmus+ (2021-2027)

English – EN   Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) έλαβε το 2021 τη διαπίστευση KA120 του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να υλοποιεί επιμορφωτικές επισκέψεις και …Περισσότερα


02

Εrasmus+ Κινητικότητα προσωπικού (2022-2023)

English – EN   Εrasmus + Δράσεις Κινητικότητας του Προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο εξωτερικό. Σκοπός του έργου ‘Erasmus+ Κινητικότητα προσωπικού’, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, …Περισσότερα


03

Erasmus+ project: Το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νεότερη Ευρώπη (2019-2022)

English – EN Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο «Το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νεότερη Ευρώπη». Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη …Περισσότερα


04

Erasmus+ project: LIB(e)RO (2016-2018)

English – EN Το Ευρωπαϊκό έργο LIB(e)RO αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από μια ομάδα εταίρων από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Tο Danube-University Krems στην Αυστρία ήταν ο συντονιστής …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1