Ηλεκτρονικές πηγές

Westlaw UK

B

Νομική βάση με πρόσβαση σε μεγάλο εύρος βάσεων δεδομένων όπως νομοθεσίες, νομικά περιοδικά και περιπτωσιολογικές μελέτες από το Ην. Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Δίκαιο και νομοθεσία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Thomson Reuters