Ηλεκτρονικές πηγές

Westlaw International

B

Μια εκτενής ερευνητική συλλογή νομικού περιεχομένου βασισμένη σε παγκόσμιες νομικές και επιχειρηματικές πηγές.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Δίκαιο και νομοθεσία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Thomson Reuters