Ηλεκτρονικές πηγές

Visual Arts Data service

D B

Συλλογές εικαστικών τεχνών που περιλαμβάνουν πάνω από 140.000 ψηφιοποιημένες εικόνες ανοικτά διαθέσιμες και ελεύθερες από περιορισμούς δικαιωμάτων χρήσης για χρήση στην εκπαίδευση και την έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  • Τύπος πηγής: Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: ★ Εικαστικές τέχνες και τέχνες θεάματος
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Αρχαιότητα
  • Πάροχος: University for the Creative Arts