Ηλεκτρονικές πηγές

The International Aristotle Bibliography (HL)

B

Ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 50.000 βιβλία, άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, κριτικές βιβλίων και διατριβές για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και την επιρροή που εκείνος άσκησε. Η βιβλιογραφία καλύπτει περισσότερα από 100 χρόνια δημοσιεύσεων σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 1910-2014
  • Πάροχος: Brill