Ηλεκτρονικές πηγές

The Human Protein Atlas

D B

Αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων που περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα κάθε ένα από τα οποία εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ανάλυσης γονιδιώματος των ανθρώπινων πρωτεϊνών.