Ηλεκτρονικές πηγές

The Human Protein Atlas

D B

Αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων που περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα. Κάθε τμήμα εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ανάλυσης του γονιδιώματος των ανθρώπινων πρωτεϊνών.