Ηλεκτρονικές πηγές

The Brill Dictionary of Ancient Greek (HL)

B

Αγγλική έκδοση του Franco Montanari’s Vocabolario della Lingua Greca. Με 140.000 λήμματα και προσθήκη νέων λημμάτων σε τακτική βάση, θεωρείται το σημαντικότερο σύγχρονο λεξικό για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Το λεξικό συγκεντρώνει λήμματα από τη λογοτεχνία της αρχαϊκής περιόδου – από παπύρους, επιγραφές και άλλες πηγές – έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. και σε κάποιες περιπτώσεις μεταγενέστερα.

  • Τύπος πηγής: Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Αρχαϊκή περιόδος έως 6ος αιώνας μ.Χ.
  • Πάροχος: Brill