Ηλεκτρονικές πηγές

The Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences (BITSS)

D B

Αποθετήριο που περιλαμβάνει προδημοσιεύσεις (preprints) για τις κοινωνικές επιστήμες. Οι προδημοσιεύσεις αυτές εστιάζουν στη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, με σκοπό την αξιοποίησή της για τη χάραξη πολιτικών.

 

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια
  • Θεματική κάλυψη: Κοινωνικές επιστήμες
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Center for Open Science (COS)