Ηλεκτρονικές πηγές

Taylor and Francis Online (HL)

/ B

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερους από 1.400 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω του HEAL-Link.