Ηλεκτρονικές πηγές

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)

D B

Ανοιχτός Δημόσιος Κατάλογος (OPAC – Open Public Access Catalog) 59 βιβλιοθηκών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ακαδημαϊκές, με 69 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εγγραφές για βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.ά.