Ηλεκτρονικές πηγές

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)

D B

Ανοιχτός Δημόσιος Κατάλογος (OPAC – Open Public Access Catalog) των  69 περίπου βιβλιοθηκών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ακαδημαϊκές, στον οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει εγγραφές για βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κ.τ.λ.