Ηλεκτρονικές πηγές

Supplementum Epigraphicum Graecum (HL)

B

Συλλογή πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε ήδη γνωστά κείμενα επιγραφών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα πλήρη ελληνικά κείμενα όλων των νέων επιγραφών μαζί με κριτικό σχολιασμό. Σε ό,τι αφορά τις ήδη γνωστές επιγραφές, υπάρχουν νέες αναγνώσεις, ερμηνείες και μελέτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται και το ελληνικό κείμενο.