Ηλεκτρονικές πηγές

Springer Link  (HL)

B

Συλλογή επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και πληροφοριακών έργων. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε σχεδόν 2.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και σε περισσότερα από 72.000 ηλεκτρονικά βιβλία μέσω του HEAL-Link.