Ηλεκτρονικές πηγές

SCOAP3

D B

Το SCOAP3 είναι μία κοινοπραξία μεταξύ 3.000 και πλέον βιβλιοθηκών, χρηματοδοτικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων από 44 χώρες και 3 διακυβερνητικούς οργανισμούς. Περιέχει επιστημονικά άρθρα πλήρους κειμένου ανοικτής πρόσβασης στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής. Τα άρθρα διατίθενται μέσω της ανοικτής άδειας CC-BY, γεγονός που επιτρέπει την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων.