Ηλεκτρονικές πηγές

SCOAP3

D B

Το SCOAP3  είναι μια κοινοπραξία μεταξύ 3.000 βιβλιοθηκών και πλέον, χρηματοδοτικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων  σε 44 χώρες και 3 διακυβερνητικών οργανισμών. Περιέχει επιστημονικά άρθρα πλήρους κειμένου ανοικτής πρόσβασης στον τομέα της σωματιδιακής φυσικής. Τα άρθρα διατίθενται μέσω της ανοικτής άδειας CC-BY, γεγονός που επιτρέπει την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων.