Ηλεκτρονικές πηγές

Project Muse (HL)

/ B

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με έμφαση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 600 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Επιπρόσθετα, διατίθενται περισσότερα από 4000 ηλεκτρονικά βιβλία.