Ηλεκτρονικές πηγές

Project Muse (HL)

/ B

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με έμφαση στις ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 600 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του HEAL-Link.