Ηλεκτρονικές πηγές

Preprints – Multidisciplinary Preprint Platform

D B

Ηλεκτρονική πολυεπιστημονική πλατφόρμα προδημοσιεύσεων (preprints). Περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και αναφορές.