Ηλεκτρονικές πηγές

PeerJ

D B

Το PeerJ είναι ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Δημοσιεύει άρθρα πρωτότυπης έρευνας και ανασκοπήσεις στους τομείς της βιολογίας, των επιστημών υγείας, των επιστημών περιβάλλοντος και της ιατρικής.