Ηλεκτρονικές πηγές

Oxford Reference (Premium)

/ B

Πληροφοριακή πηγή για 25 βασικές θεματικές κατηγορίες μέσα από εκατοντάδες είδη πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.