Ηλεκτρονικές πηγές

OpenCorporates

D B

Η μεγαλύτερη ανοιχτή βάση εταιρικών δεδομένων παγκοσμίως. Περιέχει περισσότερες από 100.000.000 καταχωρήσεις. Στόχος της είναι να καταστήσει ευρύτερα προσβάσιμες και περισσότερο εύχρηστες τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες, κυρίως για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων (φαινόμενα διαφθοράς, νομιμοποίηση εσόδων, οργανωμένο έγκλημα κ.λπ.).