Ηλεκτρονικές πηγές

OpenCorporates

D B

Η μεγαλύτερη ανοιχτή βάση δεδομένων εταιρειών και εταιρικών δεδομένων στον κόσμο, με πάνω από 100 εκ. καταχωρήσεις. Στόχος της είναι να καταστήσει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες πιο εύχρηστες και ευρύτερα διαθέσιμες προς το κοινό, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της χρήσης τους για εγκληματικούς ή αντικοινωνικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το οργανωμένο έγκλημα.