Ηλεκτρονικές πηγές

Open Textbook Network

D B

Συλλογή ανοικτών εγχειριδίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθούν την πρόσβαση και διαθέτουν άδεια για να χρησιμοποιούνται, να προσαρμόζονται και να διανέμονται ελεύθερα. Το περιεχόμενο των εγχειριδίων έχει ελεγχθεί από ακαδημαϊκούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.