Ηλεκτρονικές πηγές

Open Research Funders Group (ORFG)

D B

Διαδικτυακή πύλη για την ανοικτή πρόσβαση. Παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της ανοικτής πρόσβασης, συγκεντρώνοντας υλικό σχετικό με πολιτικές, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών ανοικτής πρόσβασης.

  • Τύπος πηγής: Δικτυακές πύλες
  • Θεματική κάλυψη: Κοινωνικές επιστήμες
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 21ός αι. -
  • Πάροχος: Open Research Funders Group