Ηλεκτρονικές πηγές

OECD iLibrary

B

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με στατιστικές βάσεις δεδομένων, βιβλία και περιοδικές εκδόσεις των Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) και International Transport Forum (ITF).