Ηλεκτρονικές πηγές

OECD iLibrary

B

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει βιβλία, άρθρα, στατιστικές αναλύσεις και δεδομένα του OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development. Επίσης περιλαμβάνει περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από τους ακόλουθους φορείς: International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) και International Transport Forum (ITF).