Ηλεκτρονικές πηγές

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)

D B

Ψηφιακή βιβλιοθήκη που συγκεντρώνει βιβλία ανοιχτής πρόσβασης στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.